046-32 32 98 (09.00-13.00)

Huvudrubriker

Brottsoffer

Att drabbas av brott

De allra flesta upplever det som både skrämmande och kränkande att bli utsatt för ett brott. Känslomässiga reaktioner som vrede, vanmakt och förtvivlan är vanliga och kan resultera i fysiska problem, såsom sömnsvårigheter, aptitlöshet, magont eller huvudvärk. Man kan få svårt att koncentrera sig på arbetet eller i skolan eftersom tankarna upptas av det som inträffat; vad som egentligen hände, hur man kanske själv skulle kunnat agera annorlunda etc. 

Brott påverkar och skadar olika människor olika mycket och på olika sätt. Personlighet, livssituation och tidigare erfarenheter har betydelse för hur vi tänker och känner när något svårt drabbar oss. De flesta som drabbas av brottslig gärning delar dock en gemensam upplevelse - hur kontrollen slits bort. Brottsofferjouren arbetar för att hjälpa människor återta denna kontroll.

Vi nås lättast under vår jourtid måndag-fredag 9-13 på telefonnummer 046-32 32 98. 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.