046-32 32 98 (09.00-13.00)

Huvudrubriker

Om oss

Brottsofferjouren är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att ge stöd och råd till brottsoffer och på bästa sätt vara ett komplement till samhällets brottsofferstödjande insatser.

Hjälpinsatserna består i huvudsak av två delar; vittnesstödsverksamhet vid Tingsrätten i Lund samt stödpersonsarbete vid vårt kontor (intill polishuset i Lund och mitt emot Lunds Tingsrätt). Därutöver arbetar Brottsofferjouren med opinionsbildande verksamhet, utbildning och andra brottsofferstödjande insatser. All hjälp och rådgivning är kostnadsfri och våra volontärer har avlagt tystnadslöfte.

Arbetet sker i nära samarbete med polisens brottsoffersamordnare för att ge bästa möjliga stöd, hjälp och information till alla som önskar detta.

Då man anmält ett brott dyker det ofta upp frågor kring vad som kommer att hända inom den närmaste framtiden. Förutom att utgöra en traumatisk upplevelse innebär ett brott inte sällan en stor mängd praktiskt arbete för den drabbade. Anmälan till försäkringsbolag, dokumentation av skador och förluster, förhör hos polisen, frågor om skadestånd med mera kan innebära en stor påfrestning.

Det är lätt att känna sig dubbelt drabbad när man, utan egen förskyllan, tvingas lägga ner så mycket tid och kraft för att rättvisa ska kunna skipas. Brottsofferjouren kan förklara och underlätta under denna period och ge den drabbade stöd att orka bevaka sina rättigheter.


Verksamhetens uppbyggnad 

Brottsofferjouren består av en styrelse som arbetar på ideell basis samt stödpersonsamordnare och vittnesstödsamordnare, som är anställda av Brottsofferjouren. 

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.