046-32 32 98

Huvudrubriker

Stöd till dig som ska vittna

 

​Många gånger är vittnen avgörande för att en gärningsman ska kunna dömas och brottsoffret få upprättelse. 

Att bevittna ett brott kan upplevas som obehangligt. Det kan uppkomma flera frågetecken kring vad man som vittne bör göra. Flera inslag av rättsprocessen kan vara nervösa. Det kan exempelvis handla om att lämna information till polisen eller att vittna under en rättegång.

Att bevittna ett brott påverkar olika människor olika mycket och på olika sätt. Personlighet, livssituation och tidigare erfarenheter har betydelse för hur vi tänker och känner när något händer i vår närhet. Brottsofferjouren arbetar för att hjälpa människor i dessa situationer.


Vad kan Brottsofferjouren hjälpa med?

Stöd och information innan/under rättegångsdagen

På Brottsofferjouren Mellersta Skåne arbetar stödpersoner som erbjuder stöd och hjälp till vittnen. Stödet ges främst per telefon men det finns även möjlighet att träffa stödpersonen på vårt kontor på Västerport i Lund. Du behöver inte ha lämnat ditt vittnesmål till Polisen ännu, för att få stöd av oss. Vill du besöka vårt kontor innan rättegången vill vi att du helst kontaktar oss minst 1 dygn innan, så vi har tid för just dig.

I Lunds tingsrätt arbetar våra vittnesstöd vilka erbjuder stöd och hjälp till vittnen. Vi strävar efter att alltid ha ett vittnesstöd på plats, men vill du garanterat ha stöd på plats rekommenderar vi dig att ringa vårt kontor senast ett dygn innan rättegången, så vi kan planera in ett möte på plats.

Vittnesstödjaren känns igen genom att de bär en namnbricka och befinner sig ofta, men inte alltid, vid vittnesstödsbordet som är rakt fram i korridoren från huvudingången.

Vi erbjuder:

  • Någon att tala med inför och efter rättegången
  • Råd och stöd
  • Information om hur rättegången går till
  • Information om din rätt till ersättning m.m
  • Möjlighet att få sitta avskilt innan vittnesmål

All hjälp är kostnadsfri och alla som arbetar vid jouren har avgett tystnadslöfte.


Jag är rädd inför att vittna, måste jag verkligen vittna?

I Sverige råder det vittnesplikt, vilket innebär att du måste vittna om du har blivit kallad till rättegången, (undantag för vissa närståenden). Det finns tyvärr ingen möjlighet att vittna anonymt. I vissa typer av mål som ex. våldtäktsmål sker förhandlingen som regel bakom stängda dörrar, vilket innebär att det inte får finnas några åhörare på plats. 

Många kan känna oro inför att vittna, vilket också kan ha förstärkts genom medias rapportering om att vittnen hotas. Vi vill dock klargöra, att det enligt vår erfarenhet är väldigt ovanligt att vittnen hotas eller blir påverkad på något annat sätt av den tilltalade, eller vänner/anhöriga till denne. 

Om du trots allt upplever dig hotad måste du direkt kontakta åklagaren eller polisen. Du kan få stöd från oss om du inte vågar gå igenom detta själv. Om du upplever en hotfull situation på plats i tingsrätten kan du vända dig till vittnesstödet på plats, som hjälper dig att ta kontakt med åklagaren eller domaren i fallet. Det är ett brott att hota vittnen, som heter Övergrepp i rättssak. I straffskalan finns det fängelse som påföljd, för den som hotar ett vittne och domstolen ser mycket allvarligt på den här typen av brott.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.