046-32 32 98

Huvudrubriker

Stöd till brottsoffer

Har du blivit utsatt för ett brott?

De allra flesta upplever det som både skrämmande och kränkande att bli utsatt för ett brott. Känslomässiga reaktioner som vrede, vanmakt och förtvivlan är vanliga och kan resultera i fysiska problem, såsom sömnsvårigheter, aptitlöshet, magont, huvudvärk och plödsliga gråtattacker.

En del upplever sig inte heller kunna prata med sina vänner och anhöriga om brottet eftersom man tror sig vara jobbig. Ibland kan man även skämmas över att man har blivit utsatt. Det kan vara skönt att få prata med en utomstående, som har stor erfarenhet av att möta utsatta brottsoffer och som alltid står vid din sida.

Det är viktigt att komma ihåg att det är aldrig ditt fel att du har blivit utsatt för ett brott! 


Vad kan Brottsofferjouren hjälpa med?

Stödsamtal, rådgivning och egen stödperson

På Brottsofferjouren Mellersta Skåne arbetar stödpersoner som tillsammans med samordnaren erbjuder stöd till brottsutsatta. Du behöver inte ha anmält brottet till polisen.

En stödperson kan hjälpa dig med:

  • Någon att tala med
  • Råd och stöd
  • Stöd i kontakten med myndigheter, försäkringsbolag och andra aktörer
  • Information och svar på frågor om rättsprocessen
  • Stödpersonen kan följa med dig i samband med rättegången

Stödet ges främst per telefon men det finns även möjlighet att träffa stödpersonen på vårt kontor på Västerport i Lund. Tid för besöket bokar du med din stödperson.


Vad innebär det att ha en stödperson?

En stödperson är en person som kommer ge dig stöd och råd under hela rättsprocessen. Du har en och samma stödperson. Du bestämmer själv hur omfattande stöd du känner dig i behov av. För vissa räcker det med ett samtal på 15 minuter, medan andra känner i behov av stöd upp emot 1 timme varje vecka fram till rättegången.

Om du känner att du inte klickar med den stödpersonen du har blivit tilldelad, är du välkommen att kontakta kansliet så får du en ny stödperson. Du är inte bunden av att ha ett visst antal samtal, utan du kan avbryta kontakten när du vill. (Om du inte önskar ett behov av stöd längre  önskar vi att du meddelar detta, annars finns det en risk att vi blir oroliga för dig.)


Stöd i samband med rättegången

Om du har blivit kallad till Lunds tingsrätt som målsägande kommer det finnas vittnesstödjare som även erbjuder stöd och hjälp till målsägande. Om du har haft en stödperson och hellre vill få stöd från denne går det givetvis bra att stödpersonen följer med istället (om denne kan).

Vi strävar efter att alltid ha ett vittnesstöd på plats, men vill du garanterat ha stöd under rättegången rekommenderar vi dig att ringa vårt kontor senast ett dygn innan rättegångsdagen, så vi kan planera in ett möte på plats.

Vittnesstödjaren känns igen genom att de bär en namnbricka och befinner sig ofta, vid vittnesstödsbordet som är rakt fram i korridoren från huvudingången.

Våra vittnesstöd erbjuder:

  • Någon att prata med inför och efter rättegången
  • Information om hur rättegången går till
  • Vägledning i tingsrätten
  • Information om din rätt till ersättning m.m.
  • Möjlighet att få sitta avskilt innan förhandling

All hjälp är kostnadsfri och alla som arbetar inom jouren har avgett ett  tystnadslöfte.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.