046-32 32 98

Huvudrubriker

Skadestånd

 
 

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning för olika typer av skador som du har fått. Det kan exempelvis vara trasiga kläder, ersättning för psykologbesök eller inkomstbortfall i samband med sjukskrivning.

Tycker du det är krångligt att ansöka om ersättning? Vi kan hjälpa dig att fylla i blanketter och ansöka om ersättning.

Det finns tre olika typer av ersättningar som du kan få:

  • Skadestånd från gärningsmannen
  • Ersättning från ditt försäkringsbolag
  • Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten

Skadestånd från gärningsmannen

Om gärningsmannen är känd och ditt fall går vidare till domstol, kan du begära skadestånd från gärningsmannen. Du begär skadestånd med hjälp av åklagaren eller ditt målsägandebiträde (om du har blivit tilldelad ett). 

Om domstolen dömer ut ett skadestånd men gärningsmannen vägrar betala självmant, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten som hjälper dig att driva in skadeståndet. Du behöver inte skicka in en ansökan själv, utan Kronofogdemyndigheten kommer att kontakta dig men det kan ta ett tag, så därför är det bra att ansöka om det själv, om man inte vill vänta. När det handlar om skadestånd på grund av brott behöver du inte betala någon ansökningsavgift.

I vissa fall kan du också vända dig till Brottsoffermyndigheten för att få skadestånd, om gärningsmannen vägrar betala eller inte kan betala. Brottsoffermyndigheten betalar normalt sett inte ut skadestånd för rena förmögenhetsskador. Rena förmögenhetsskador är skador som inte har något samband med personskada eller sakskada, exempelvis att du har blivit lurad på pengar i samband med ett bedrägeri. Du kan dock fortfarande ansöka om hjälp att driva in skadestånd på grund av ren förmögenhetsskada, med hjälp av Kronofogdemyndigheten. (I vissa fall kan banken ha ett ansvar att ersätta dig för rena förmögenhetsskador som uppkommit genom brott, om bankkunden inte kan anses ha agerat grovt oaktsam, läs Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer på https://www.konsumenternas.se/rattsfall-och-beslut/betala/betala och https://www.arn.se/globalassets/extern/pdfer/referat-2018/referat-2017-07814-referat-2017-13660.pdf)


Ersättning från ditt försäkringsbolag

Om du har en försäkring ska du i första hand vänd dig till ditt försäkringsbolag för att undersöka möjligheterna att få ut försäkringsersättning. De flesta försäkringsbolag ersätter dock inte rena förmögenhetsskador. Rena förmögenhetsskador är skador som inte har något samband med personskada eller sakskada, exempelvis att du har blivit lurad på pengar i samband med ett bedrägeri. (I vissa fall kan dock banken ha rätt att ersätta dig - läs stycket ovan)

Du kan ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag oavsett om ditt fall går vidare till domstol eller inte och oavsett om gärningspersonen är känd eller inte. 


Brottsskadeersätting via Brottsoffermyndigheten

Du kan ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten. Det innebär att staten ersätter dig för vissa skador. Brottsoffermyndigheten är inte desamma som Brottsofferjouren. En förutsättning för att kunna få skadestånd från Brottsoffermyndigheten är att du inte har fått skadestånd utbetalt redan för samma skada av gärningspersonen.

Du kan begära skadestånd oavsett om fallet går vidare till domstol eller inte och oavsett om gärningsmannen är känd eller inte.

Brottsoffermyndigheten gör en induviduell prövning i varje fall och vissa typer av skador är svårare att få ersättning för, läs mer om vilka skador som ersätts på Brottsoffermyndighetens hemsida. 

Du ansöker om brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten här.

Om du har barn som har bevittnat brott kan även dessa ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.