046-32 32 98

Huvudrubriker

Om din utredningen läggs ned

När polisen lägger ned en förundersökning kan många känslor komma upp. Tror polisen inte på mig? Bryr de sig inte? Många upplever att de inte har fått den upprättelse och rättvisa som de hade hoppats på. Det är viktigt att komma ihåg att anledningen till att polisen lägger ned en förundersökning beror inte på att de inte tror dig, utan oftast brister det i bevisningen.

Kan utredningen tas upp igen?

Om en förundersökning läggs ned innebär det inte att den aldrig kan tas upp igen, de finns flera fall där polisen har tagit upp en förundersökning flera år efter brottet. Det kan bero på att man har hittat gärningsmannen i samband med annan brottslighet eller att ny bevisning eller nya omständigheter har kommit till polisens kännedom.


Begära överprövning av en nedlagd förundersökning

Du kan också överpröva en nedlagd förundersökning. Det innebär att en ny prövning görs av utredningen. Det finns inga tidsfrister för när en överprövning kan ske. Det är i princip bara målsägande (och den misstänkte), som kan ansöka om överprövning. Anhöriga kan normalt sett inte göra det. Brottsofferjouren kan inte hjälpa dig att överpröva en nedlagd förundersökning, eftersom vi inte bedriver juridisk rådgivning. 

Att överpröva en nedlagd förundersökning klarar de flesta av utan juridisk biträde. Kom ihåg! Om du inte blivit tilldelad ett målsägandebiträde, och vänder dig till en jurist/advokat för att få hjälp att fylla i ansökan, tar juristen/advokaten oftast betalt för att hjälpa dig, vilket kan bli dyrt. Vårt tips är att du funderar först om du själv klarar av att fylla i ansökan, innan du kontakter en jurist/advokat.

Här hittar du mer information om överprövning och blankett för att fylla i.


Försäkringsersättning/brottsofferersättning

Även om förundersökningen har lagts ned kan du ha rätt till ersättning. Börja med att undersöka om du har rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

Om försäkringsbolaget nekar dig ersättning, kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten (som inte är desamma som Brottsofferjouren), och ansöka om ersättning. Läs mer här.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.