046-32 32 98

Huvudrubriker

Stödpersonsuppdraget

Som stödperson är din uppgift att ringa upp brottsoffer som har tackat ja till stöd efter förfrågan hos polisen, i samband med polisanmälan eller som polisen har uppfattat är i behov av stöd. Uppdraget kan också komma genom att någon har självmant kontaktat Brottsofferjouren Mellersta Skåne. De flesta du har kontakt med är brottsoffer, men det kan även handla om anhöriga och vittnen. Brottet behöver inte vara polisanmält, stödet är gratis och den utsatte kan vara anonym.

Din huvudsakliga uppgift är att lyssna och ge stöd till den utsatte. Det kan också handla om att upplysa brottsoffret om att dennes reaktion och känslor efter brottet är helt normalt. När man har blivit utsatt för ett brott, hamnar de många i chock. Möjligheten att få en stödperson som står vid den utsattes sida är mycket uppskattad. Till skillnad från vittnesstödet får du en helt annan kontakt med brottsoffret, i och med att ni har kontak ett flertal gånger. Er kontakt kan vara en enstaka gång, men kan också sträcka sig ända fram till rättegången. De allra flesta som man ringer, uppskattar vårt samtal oavsett om denne känner i behov av stöd eller inte.

Stödpersonen kan även hjälpa till med praktiska saker som exempelvis, berätta om vilka rättigheter brottsoffret har, hur man får kontakt med profesionell vård och hur man ansöker om skadestånd. Om det blir rättegång kan stödpersonen informera om hur rättsprocessen går till och följa med till rättssalen vid behov. Stödpersonen ska också hänvisa till professionell hjälp vid behov.

Är du intresserad av att arbeta som stödperson för Brottsofferjouren Mellersta Skåne? Läs mer om hur du engagerar dig här.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.