Bli volontär hos oss!

För att bli volontär hos oss krävs det att du uppfyller vissa krav. 

En del av våra stödpersoner/vittnesstöd har arbetat ideellt i många år och har en gedigen erfarenhet av att möta personer i svåra situationer. De flesta har ingen tidigare erfarenhet.

Dessa krav ska uppfyllas för att arbeta volontärt hos oss:

  • Du är över 18 år.
  • Du kan avsätta 10 timmar i månaden på ideellt arbete.
  • Du har en positiv människosyn och har ett genuint intresse för att hjälpa dina medmänniskor.
  • Du är en god lyssnare och kan arbeta självständigt.
  • Du är lugn och trygg i dig själv.
  • Du har inte några obearbetade trauman eller depressioner.
  • Du kan uttrycka dig väl på svenska och mycket gärna även på ett annat språk.
  • Du ska kunna visa upp ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregistret.
  • Du skriver under ett tystnadslöfte och förbinder dig därmed att inte prata om enskilda ärenden med andra utanför jouren.
  • Du måste betala en årlig medlemsavgift på 150 kr. Detta innebär att du är försäkrad i ditt uppdrag. 

Vi ser positivt på personer med kunskaper i flera språk och kännedom om flera kulturer. Men det viktiga är vem du är som människa, att du är trygg och har förmåga till att lyssna och bekräfta. 

Diplom för utbildning och arbete erhålls efter minst 6 månaders ideellt arbete. Under de 6 månaderna ska du som stödperson och vittnesstöd kunna arbeta minst 10 timmar i månaden.

Efter du har gjort en intresseanmälan kommer du kallas till intervju så att vi kan lära känna varandra lite bättre.

Varmt välkommen att göra din intresseanmälan nedan.

Är du intresserad av att arbeta som volontär? Fyll då i en intresseanmalan och maila in den till info@mskane.boj.se eller skicka den per post till adressen som finns angiven på intresseanmälan.

För att bli volontär måste du också bli medlem i jouren vilket innefattar att du måste betala en årlig medlemsavgift på 150 kr.